Mgr Nijola Arkuszyńska zaprasza na kompleksową opiekę logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci i dorosłych.


Logopeda Szpital Żywiec
Logopeda Szpital Żywiec

W ramach terapii logopedycznej i neurologopedycznej stosowane są:

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia emisji głosu
  • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
  • ćwiczenia stymulujące spontaniczną aktywność słowną
  • zajęcia nad motywacją pacjenta do komunikacji
  • masaż logopedyczny
  • kinesiotaping logopedyczny
  • słuchawki „Forbrain”

Zakres terapii

Wczesna interwencja logopedyczna (stymulacja rozwoju mowy do 6 r.ż.)

Opóźniony rozwój mowy i zaburzona komunikacja na tle: spektrum autyzmu, MPD, zespołu Aspergera, zespołu Downa, kraniostenozy, afazji dziecięcej, upośledzenia umysłowego itp.

Zaburzenia mowy na tle uszkodzenia słuchu (terapia dziecka z aparatem słuchowym, implantem ślimakowym)

Dyslalia (wady wymowy)

Terapia wad wymowy oraz stymulacja rozwoju języka dzieci dwujęzycznych oraz obcojęzycznych

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Nauka czytania metodą sylabową

Przygotowanie do zabiegu frenotomii (podcięcia wędzidełka podjęzykowego) i opieka po nim

Afazja i dysartria poudarowa, po zdarzeniach neurologicznych i wypadkach, w chorobach neurodegeneracyjnych (w chorobie Alzheimera, Parkinsona itp.)

Reedukacja umiejętności pisania i czytania

Stymulacja procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji

Gerontologopedia (zaburzenia mowy związane z wiekiem)